Deze website is bedoeld voor mensen met het syndroom van Wagner, artsen die hen behandelen en onderzoekers waar ook ter wereld die zich bezighouden met Wagner. De website moet uitwisseling van gegevens bevorderen, betere behandelopties binnen bereik brengen en uiteindelijk een schat aan informatie bevatten. Mensen leren kennen, nieuwe ideeën opdoen, horen wat anderen ervaren, weten waar de knappe koppen zitten, is met name belangrijk omdat het om een zeer zeldzame aandoening gaat: we denken dat het gaat om 13 families met 250 patiënten.

samenvatting

Syndroom van Wagner in het kort, zoekfunctie, Wagners in Nederland, dna-test, forum, onder-zoeksstichting, anbi-document


symptomen

van Wagner: wat is algemeen, wat komt minder vaak voor, vergelijkbare aandoeningen

Nieuw: ontstaan ablatio’s. gemid-delde visus, en: foto’s van Wagner glasvocht

Wat vindt u op deze site?

erfelijkheid

autosomale domi-

nante overerving, vrouwen en mannen, het gen-
defect (Versican), uitleg terminologie

NIEUW: uitleg overerven en alle gevonden mutaties

nieuws

aanmelden nieuwsbrief, nieuw op de site, ontwik-kelingen in onder-zoek


Zie ook: links


Voor Stickler, klik hier

behandelingen

van complicaties bij Wagner, nieuwe behandelingen, voedingsupplemen

ten, preimplantatie diagnostiek Nieuw: uitleg preventie

contact   webmaster vl nas / patient support

          @  info@wagnersyndrome.eu

          T   +31 [0] 654 378 368

          H  PO Box 501, 5000 AM Tilburg, NL

contact   umcn / ohk / hereditary retinal diseases

           @  umcn@wagnersyndrome.eu

          T   +31 [0] 654 378 368

          H  PO Box 9101, 6500 HB Nijmegen, NL

Deze website is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse patiënten, artsen en onderzoekers betrokken bij het syndroom ofwel de ziekte van Wagner, vroeger ook wel bekend als degeneratio hyaloideo-retinalis hereditaria. Alle technische informatie wordt gecheckt door artsen of wetenschappers. Informatie over patienten is anoniem en wordt alleen gepubliceerd met hun instemming. Bij de publicaties wordt toestemming gevraagd van auteur(s) en uitgever.

illustraties: mark erickson

logo: elisabeth van aerde

syndroom van Wagner