www.oogartsen.nl


Verreweg de meest informatieve site op het gebied van oogaandoeningen en behandelingen in Nederland. Met fraaie afbeeldingen en verhelderende filmpjes. Is recentelijk (2009) geheel herzien. Wordt zeer regelmatig geactualiseerd door één van de oogartsen van het Deventer Ziekenhuis.


www.oogziekenhuis.nl


Website van het oogziekenhuis Rotterdam. Sinds november 2009 wordt de website geactualiseerd. Minder uitgebreide info dan voorheen, maar wel up to date. Dit ziekenhuis is het grootste oogheelkundige ziekenhuis / afdeling van Nederland met het grootste aantal bezoekers en operaties. Alle specialisaties zijn hier uitstekend vertegenwoordigd.


Je kunt ook online vragen stellen aan een netvliesspecialist.


www.visionsimulations.com


In het Engels weliswaar, maar deze site laat zien wat je niet kunt zien in bepaalde situaties (staar, glacoom). Handig om uit te leggen aan familie en vrienden wat het betekent dat je visus op een bepaalde manier wordt gehinderd. 


kleurenblind.nl


Ben je kleurenblind? Doe een test! Wie heeft kleurenblindheid of Daltonisme voor het eerst beschreven? Hoe zien wij kleuren? En hoe zorgen onze ogen en hersenen ervoor dat wij kunnen zien? Wat is de rol van licht hierbij? Is kleurenblindheid erfelijk? Welke soorten zijn er en hoe is het 'zien' van kleuren ontstaan? Met zes verschillende testen.

Voor testen van gezichtsveld: testvision.org


keuring rijbewijs


Voor de keuringseisen gezichtsvermogen van het CBR, ivm behalen rijbewijs. klik hier. Er moet bij de aanvraag van een rijbewijs een eigenverklaring worden ingevuld. Als één of meer van de vragen met Ja moeten worden beantwoord, dan moet er een verklaring komen van een specialist. Voor de vragen in de eigen verklaring: cbreigenverklaring.pdf.


www.erfelijkheid.nl


Duidelijke, begrijpelijke informatie over gentherapie. Bij het lezen ervan is het belangrijk te onthouden dat Wagner een autosomale dominant monogene erfelijke aandoening is. Autosomaal betekent dat het onafhankelijk is van het geslacht. Dominant houdt in dat je, onafhankelijk van je partner, het gen overbrengt op de helft van je kinderen. Monogeen houdt in dat er slechts één gen verantwoordelijk is voor de ziekte.


www.erfocentrum.nl


De website van het erfocentrum, het nationaal kennis- en voorlichtingscentrum erfelijkheid, zwangerschap en medische biotechnologie, mede mogelijk gemaakt door de Centra voor Klinische Genetica.

Met veel achtergrondinformatie en updates over recentelijke resultaten in met name klinisch onderzoek met stamcellen en gentherapie.

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief.


Erfocentrum exploiteert verschillende websites, waaronder www.biomedisch.nl, met duidelijke informatie over stamcellen. Deze site wordt mede gefinancierd door het ministerie van VWS.


Christine Mummery


Sinds 1 april 2008 hoogleraar ontwikkelingsbiologie in Leiden. Met de oratie “Stamcellen tussen hype en hypothese” maakte zij op 9 maart 2009 de balans op van 10 jaar embryonaal stamcel onderzoek.

Mummery, Britse en van huis uit natuurkundige, heeft haar sporen verdiend met onderzoek aan een menselijke embryonale stamcellijn. Beroemd zijn haar hartstamcellen die op een zeker moment gingen kloppen.

nederlandstalige linksHier vind je met name links naar Nederlandstalige sites.

Voor Engelstalige sites, zie de algemene linkpagina.


Heb je tips over andere informatieve sites, laat het ons weten!  


syndroomvanwagner.nl vind je oa op:


  1. -nederlands oogheelkundig gezelschap

  2. -national institute of health

  3. -deventer oogartsen

  4. -erfelijkheid

  5. -disease database

  6. -retina international

 

page last modified Jan.21th 2010

syndroom van Wagner